Biotisch

Levende wezens

meer informatie

Biotisch verwijst naar iets wat leeft. Wanneer een levend wezen een invloed uitoefent op zijn omgeving, wordt het een biotische factor genoemd.

Biotisch verwijst naar iets wat leeft. Wanneer een levend wezen een invloed uitoefent op zijn omgeving, wordt het een biotische factor genoemd.

Een ecosysteem bestaat uit interacties en wisselwerkingen tussen biotische (levende) en abiotische (niet levende) factoren. Biotische factoren worden binnen een ecosysteem ook wel verdeeld in zogeheten functionele groepen. De producenten zijn de organismen die de bouwstenen voor cellen zelf uit voedingstoffen opbouwen, zoals algen en planten. De consumenten zijn de organismen die planten en/of dieren eten, zoals beerdiertjes en buidelratten. En dan zijn er ook nog afvalopruimers, organismen die dode planten en/of dieren eten en omzetten naar nieuwe mineralen en voedingstoffen zoals sommige bacteriën en bodemschimmels. Ook de relatie tussen predator en prooi wordt bijvoorbeeld een biotische factor genoemd.