Abiotisch

Niet levend

meer informatie

Abiotisch verwijst naar iets wat niet leeft. Abiotische factoren of componenten zijn niet levende dingen die een invloed uitoefenen op de omgeving en de organismen daarin.

Abiotisch verwijst naar iets wat niet leeft. Abiotische factoren of componenten zijn niet levende dingen die een invloed uitoefenen op de omgeving en de organismen daarin.

Een ecosysteem bestaat uit interacties en wisselwerkingen tussen biotische (levende) en abiotische (niet levende) factoren. Abiotische factoren zijn dus alle niet levende dingen die een rol spelen in een ecosysteem. Voorbeelden van abiotische factoren van een ecosysteem zijn lucht, licht, mineralen en water, maar ook temperatuur en neerslag. De abiotische factoren geven de grenzen aan waarbinnen organismen kunnen overleven. Als er in een ecosysteem bijvoorbeeld erg veel zout voorkomt (een abiotische factor), kunnen alleen soorten met een tolerantie of voorkeur voor een hoog zoutgehalte daar overleven.