Bacterie

Ze zitten overal

meer informatie

Bacteriën zijn bijna overal te vinden. En jij alleen hebt er op je lichaam al meer dan honderdduizend miljard. Het aantal soorten bacteriën op aarde blijft een onderwerp van discussie. Ruwe schattingen wijzen op tientallen miljoenen soorten.

Bacteriën zijn bijna overal te vinden. En jij alleen hebt er op je lichaam al meer dan honderdduizend miljard. Het aantal soorten bacteriën op aarde blijft een onderwerp van discussie. Ruwe schattingen wijzen op tientallen miljoenen soorten.

het eerst gezien in Nederland

Een bacterie is een eencellig micro-organisme zonder celkern (prokaryoot). Met het blote oog zijn ze niet te zien. De Nederlander Antoni van Leeuwenhoek was in de 17de eeuw de eerste die met zijn zelfgemaakte microscopen bacteriën waarnam.

leven zonder kern

Bacteriën zijn levende wezens. Dat betekent onder andere dat ze bewegen, eten, groeien, zich voortplanten en afvalstoffen afscheiden. Ze behoren tot de prokaryoten (uit het Griekse ‘pro’ (voor) en ‘karyon’ (kern)). Dit betekent dat ze geen celkern hebben. Ze hebben wel een celwand. De mens behoort tot de eukaryoten (uit het Griekse ‘eu’ (echt)). Onze cellen hebben namelijk wel een celkern, en geen celwand.

500 keer in een haar

Bacteriën hebben drie hoofdvormen: bolvormig, staafvormig en spiraalvormig. De afmetingen verschillen sterk. De kleinste bacteriën zijn ongeveer 0,1 micrometer (μm) lang, 500 keer zo klein als de dikte van één haar. Terwijl de ’zwavel-etende‘ reuzebacterie wel 750 μm (0,75 mm) lang kan zijn.

ultieme recyclers

Ondanks hun imago zijn de meeste bacteriën niet schadelijk voor de gezondheid. Veel soorten doen juist zeer nuttig werk, bijvoorbeeld in onze darmen, bij de productie en ontwikkeling van medicijnen en bij het afbreken van organisch materiaal in de natuur. Bacteriën zijn de ultieme recyclers en ze sluiten als het ware de kringloop door de bouwstenen uit dode planten en dieren weer toegankelijk te maken voor andere soorten in de keten.