Eencellige

Van algen tot amoeben

meer informatie

Eencelligen zijn organismen die bestaan uit één enkele cel. Er zijn miljoenen soorten, van gisten tot algen en bacteriën.

Eencelligen zijn organismen die bestaan uit één enkele cel. Er zijn miljoenen soorten, van gisten tot algen en bacteriën.

Met of zonder kern

Eencelligen kunnen zowel prokaryoten als eukaryoten zijn. Prokaryoten hebben geen celkern, hun bouw is eenvoudig. Bacteriën en archaea behoren allemaal tot de eencellige prokaryoten. Eukaryoten hebben wel een celkern en zijn ook complexer van bouw. Voorbeelden van eencellige eukaryoten zijn gisten en algen. Anders dan prokaryote cellen hebben eukaryote cellen organellen, celorganen die belangrijke taken vervullen in de cel. Hierdoor zijn zeover het algemeen ook groter dan cellen van prokaryoten.

Hoeveel cellen heb jij?

De cellen van mensen zijn ook eukaryoot, maar omdat wij uit meer cellen bestaan, behoren wij tot de meercellige organismen. Het menselijk lichaam telt zo’n 10.000 miljard cellen in totaal, 1400 keer zo veel als het aantal mensen dat op aarde leeft.