Archaea

Ontdekt in heet water

meer informatie

Archaea zijn eencellige micro-organismen die vaak extremen opzoeken. Ze zijn voor het eerst ontdekt in vulkanische warmwaterbronnen, waar de temperatuur tegen het kookpunt aan ligt.

Archaea zijn eencellige micro-organismen die vaak extremen opzoeken. Ze zijn voor het eerst ontdekt in vulkanische warmwaterbronnen, waar de temperatuur tegen het kookpunt aan ligt.

veel extremofielen

Net als bacteriën hebben archaea geen celkern. Ze behoren daarmee tot prokaryoten. Veel archaea leven onder extreme omstandigheden, en worden daarom extremofiel genoemd. De archaea zijn samengenomen in een gelijknamig domein (Archaea) in de stamboom van het leven, naast de twee andere domeinen, de Bacteria en Eukarya.

eigen domein

Pas in 1977 zijn de archaea beschreven als apart domein van het leven. De onderzoeker die deze stap maakte, was Carl Woese. Hij kwam destijds voor een raadsel te staan. Deze micro-organismen waren door allerlei kleine maar essentiële verschillen, niet in te delen in het domein van de bacteriën, en ook niet bij de eukaryoten. Carl Woese had een hele nieuwe levensvorm ontdekt: de archaea.