Meercellige

Tussen twee en miljarden cellen

meer informatie

Een organisme dat niet uit één, maar uit meerdere cellen bestaat, is een meercellige. De aantallen kunnen behoorlijk oplopen. Het menselijk lichaam telt bijvoorbeeld zo’n 10.000 miljard cellen in totaal.

Een organisme dat niet uit één, maar uit meerdere cellen bestaat, is een meercellige. De aantallen kunnen behoorlijk oplopen. Het menselijk lichaam telt bijvoorbeeld zo’n 10.000 miljard cellen in totaal.

Geen meercelligen zonder celkern

Naast mensen zijn ook planten, dieren en sommige schimmels en algen meercellig. Een meercellig organisme is altijd eukaryoot en heeft dus een celkern in z’n cellen. Mensen zijn ook meercellig.

Van eencellig naar meer

Het leven op aarde is ooit begonnen met eencellige organismen. Sommige daarvan zijn op een gegeven moment gaan samenwerken in kolonies. De Volvox is een voorbeeld van een eencellige groene alg die kolonies is gaan vormen. Binnen deze kolonies werden de taken verdeeld over de verschillende cellen. Deze cellen werden na verloop van tijd afhankelijk van elkaar. Zij konden niet meer zelfstandig voortbestaan. Hierdoor ontstond er een meercellig organisme. Meercellig leven bleek een succes. Het is dan ook meerdere keren ontstaan.