Prokaryoot

Organisme zonder celkern

meer informatie

Alleen eencellige organismen kunnen prokaryoten zijn. Het woord komt van het Griekse ‘pro’ (voor) en ‘karyos’ (kern). Prokaryoten hebben in hun cellen dus geen celkern. Meercellige organismen zoals dieren en planten hebben altijd celkernen.

Alleen eencellige organismen kunnen prokaryoten zijn. Het woord komt van het Griekse ‘pro’ (voor) en ‘karyos’ (kern). Prokaryoten hebben in hun cellen dus geen celkern. Meercellige organismen zoals dieren en planten hebben altijd celkernen.

Drie domeinen

Alle organismen op aarde zijn in te delen in drie domeinen. De domeinen Bacteria en Archaea vormen samen de prokaryoten. Het derde domein wordt gevormd door de eukaryoten, organismen met een celkern.