Eukaryoot

In het bezit van een celkern

meer informatie

Een organisme met een celkern wordt eukaryoot genoemd, van het Griekse ‘eu’ (echt) en ‘karyos’ (kern).

Een organisme met een celkern wordt eukaryoot genoemd, van het Griekse ‘eu’ (echt) en ‘karyos’ (kern).

Van apen tot algen

Eukaryoten kunnen zowel eencellige organismen zijn zoals gisten en algen, als meercellige organismen zoals mensen, dieren en planten. De eukaryoten vormen een van de drie domeinen waarin alle organismen op aarde zijn ingedeeld, genaamd Eukarya. De andere twee domeinen zijn de Bacteria en de Archaea.

Uitzondering op de regel

De mens behoort ook tot de eukaryoten. Elke cel in ons lichaam heeft een celkern. Alleen onze rode bloedcellen hebben geen celkern.