Frederick Twort

ontdekker van bacteriofagen

meer informatie

De Engelse bacterioloog Frederick Twort (1877 – 1950) was een van de ontdekkers van bacteriofagen, de virussen die bacteriën als gastheer gebruiken. Hij deed nuttige ontdekkingen op het gebied van het cultiveren van bacteriën, het bestrijden van infectieziekten, mutaties, en natuurlijk op het gebied van virussen en bacteriofagen. Veel van zijn ontdekkingen en publicaties werden in zijn eigen tijd helaas genegeerd.

De Engelse bacterioloog Frederick Twort (1877 – 1950) was een van de ontdekkers van bacteriofagen, de virussen die bacteriën als gastheer gebruiken. Hij deed nuttige ontdekkingen op het gebied van het cultiveren van bacteriën, het bestrijden van infectieziekten, mutaties, en natuurlijk op het gebied van virussen en bacteriofagen. Veel van zijn ontdekkingen en publicaties werden in zijn eigen tijd helaas genegeerd.

Mutanten

Frederick Twort was een Engelsman die in 1900 slaagde voor zijn studie medicijnen en het grootste gedeelte van zijn carrière werkte bij het pathologie instituut Brown Animal Sanatory Institution. In de beginjaren van zijn werkzame leven publiceerde Twort vooral over het classificeren van microben op basis van welke suikers ze omzetten. Hij ontdekte dat dit niet zo zwart-wit was als men voorheen dacht. Bacteriën in cultuur kunnen zich aanpassen en opeens bepaalde suikers wel verteren die ze eerder niet konden verteren. In essentie publiceerde hij hiermee over mutaties en adaptatie in de microbiologie, maar dit werd lange tijd genegeerd.

Essentieel element

Hij had een scherp inzicht in de connecties tussen verschillende microben en hun relatie met voedingsstoffen. Lepra, veroorzaakt door Mycobacterium soorten, was in zijn tijd een groot probleem. Deze microben waren echter niet te kweken. Twort ontdekte dat als er dode cellen van andere bacteriën in de voedingsbodem werden vermengd, dit wel lukte. Later bleek dat vitamine K ontbrak. Ook van dit werk werd pas jaren later de waarde ingezien.

‘Bacteriolytische’ bolletjes

Twort probeerde gedurende geruime tijd om virussen te kweken in kunstmatige voedingsbronnen, bijvoorbeeld om het pokkenvirus te kunnen kweken voor een beter vaccin. In 1915 publiceerde hij zijn belangrijkste werk, waarin hij sprak over ‘bacteriolytische’ (letterlijk: bacterie-dodende) stoffen. Twort zelf dacht eerder dat het enzymen waren die bacteriën doodden, en niet zoals later bleek bacteriofagen. Twee jaar later, maar onafhankelijk van Twort, publiceerde de Frans-Canadese microbioloog Félix d’Hérelle ook over bacteriofagen. Twort en d’Hérelle worden vaak samen genoemd als ontdekkers van bacteriofagen.