Fotosynthese

Hoe we aan zuurstof komen

meer informatie

Zonder dat je het doorhebt haal je zo’n 13 keer per minuut adem. Dat daarvoor genoeg zuurstof in de lucht zit, is mede te danken aan fotosynthese.

Zonder dat je het doorhebt haal je zo’n 13 keer per minuut adem. Dat daarvoor genoeg zuurstof in de lucht zit, is mede te danken aan fotosynthese.

Natuurlijke reactie

Planten, algen en bepaalde bacteriën zetten koolstofdioxide (CO2) en water om in glucose (suikers) en zuurstof (O2). Hiervoor gebruiken ze zonlicht als energiebron. Dit proces heet fotosynthese.

De reactie die daarbij optreedt, ziet er als volgt uit:

water (H2O) + koolstofdioxide (CO2) --> glucose (C6H12O6) + zuurstof (O2)

Afval én levensvoorwaarde

Zuurstof is eigenlijk een afvalproduct van de fotosynthese, maar het is wel van essentieel belang voor het leven op aarde. Zo’n 50% van de totale zuurstof op aarde wordt geproduceerd door algen in onze oceanen. Daarnaast nemen die algen enorme hoeveelheden koolstofdioxide op uit de atmosfeer, waardoor ze het broeikaseffect helpen afremmen.