Antoni van Leeuwenhoek

Grondlegger van de microbiologie

meer informatie

Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723), een lakenhandelaar uit Delft, staat aan de basis van de microbiologie. Met zijn zelfgemaakte microscopen ontdekte hij als eerste de onzichtbare wereld van de micro-organismen.

Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723), een lakenhandelaar uit Delft, staat aan de basis van de microbiologie. Met zijn zelfgemaakte microscopen ontdekte hij als eerste de onzichtbare wereld van de micro-organismen.

Blazen en slijpen

Als lakenhandelaar gebruikte Van Leeuwenhoek vergrootglazen om oneffenheden in het katoen op te sporen. Zo raakte hij geïnteresseerd in het blazen en slijpen van lenzen. Zijn belangstelling voor de natuur bracht hem ertoe die lenzen ook eens op iets anders te richten. Met een zelfgemaakte microscoop ontdekte hij in 1674 als eerste microben. In een druppel water uit het troebele Berkelse meer zag hij ‘kleijne diertgens’, zoals hij ze beschreef. Dit bleken groene algen en raderdiertjes te zijn. Niet veel later (1676) ontdekte hij ook rode bloedcellen en bacteriën.

Kuisheid bewaard

Bij zijn ontdekkingstocht plaatste Van Leeuwenhoek zijn preparaten op een pin onder de lens. Voor elk nieuw preparaat zette hij een nieuwe microscoop in elkaar, uiteindelijk ongeveer vijfhonderd. Van Leeuwenhoek is ook bekend om zijn tekeningen en beschrijvingen van (menselijke) spermacellen. Kuis als hij was, vermeldde hij er wel bij dat hij deze observaties gemaakt had ‘sonder sich te besoetelen’.

Van de zelfgemaakte microscopen van Van Leeuwenhoek zijn er helaas maar een paar bewaard gebleven. In Micropia is een replica te zien.