Bacillus subtilis

Best onderzochte bacterie

meer informatie

Bacillus subtilis is een bodem- en darmbacterie. Het is de best onderzochte, en meest gebruikte Gram-positieve bacterie in de biotechnologie. Zo maakt B. subtilis meer dan 20 soorten antibiotica die zeer verschillende in structuur en activiteit.

Bacillus subtilis is een bodem- en darmbacterie. Het is de best onderzochte, en meest gebruikte Gram-positieve bacterie in de biotechnologie. Zo maakt B. subtilis meer dan 20 soorten antibiotica die zeer verschillende in structuur en activiteit.

Gezonde darmbacterie 

Bacillus subtilis is een veel voorkomende darmbacterie die belangrijk is voor de darmgezondheid. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat Bacillus subtilis, wanneer het wordt gebruikt om sojabonen te fermenteren als varkensvoer, een gunstig effect heeft op enzymen in het maagdarmkanaal en intestinale morfologie van biggen. De biggen werden opgedeeld in twee groepen. De ene groep kreeg gefermenteerd sojameel met B. subtilis, de andere groep kreeg normaal sojameel. Nadat het experiment was voltooid, werd de inhoud van de dunne darm verzameld en werd het weefsel op verschillende locaties bemonsterd. De biggen die gefermenteerd sojameel kregen hadden significant hogere darmvlokken. Ook waren de spijsverteringsenzymen significant actiever.

Antibioticaproductie

Bacillus subtilis leeft niet alleen in onze darmen, maar vooral ook in de bodem en rondom plantenwortels. Dit habitat herbergt een uiterst concurrerende microbiële gemeenschap. Deze competitie kan tot een voedseltekort leiden. Wanneer er een tekort aan koolstof, stikstof of fosfaat ontstaat, produceert de bacterie sporen. Deze sporen kunnen allerlei extreme omstandigheden, zoals voedseltekort, overleven. Wetenschappers hebben aangetoond dat Bacillus subtilis vlak voor het sporuleren antibiotica produceert. Door de productie van antibiotica neemt de overlevingskans van B. subtilis toe. De antibiotica doden namelijk concurrerende bacteriën.

Alternatief voor antibiotica 

Voordat antibiotica werden geïntroduceerd, was B. subtilis wereldwijd populair als immunostimulerend middel. Het innemen van deze bacterie werd in de loop van de jaren vijftig gebruikt als alternatief geneesmiddel om de behandeling van gastro-intestinale en urinewegaandoeningen te bevorderen. De bacterie bleek de breed-spectrum immuunactiviteit significant te stimuleren, waarbij specifieke antilichamen werden uitgescheiden en geactiveerd. Het medicijn werd in 1946 in heel Amerika en Europa op de markt gebracht als een ondersteunend middel bij de behandeling darm- en urineweginfecties met rotavirus en shigellabacterie.