Chlorella vulgaris

gewoon groentje met reuze impact

meer informatie

Chlorella vulgaris is een ééncellige algensoort. De naam Chlorella komt uit een samenvoeging van het Griekse 'chloros', wat groen betekent, met de Latijnse vervoeging 'ella', wat staat voor klein. Vulgaris betekent gewoon of niet bijzonder. Chlorella vulgaris is wat betreft de benaming dus een gewoon klein groentje. Maar deze naam past niet bij zijn grootse impact.

Chlorella vulgaris is een ééncellige algensoort. De naam Chlorella komt uit een samenvoeging van het Griekse 'chloros', wat groen betekent, met de Latijnse vervoeging 'ella', wat staat voor klein. Vulgaris betekent gewoon of niet bijzonder. Chlorella vulgaris is wat betreft de benaming dus een gewoon klein groentje. Maar deze naam past niet bij zijn grootse impact.

EUREKAryoot

Chlorella vulgaris is een groene, eencellige microalg. De groene kleur is afkomstig van de chloroplasten die de alg gebruikt om door middel van fotosynthese voedsel te maken. Deze alg is in 1890 ontdekt en was de eerste alg waar een celkern bij werd vastgesteld. Dat was toen belangrijk nieuws omdat het aantoonde dat algen eukaryoot zijn. 

Het groene voedsel

C. vulgaris zit vol met proteïnen en voedingstoffen en wordt om die reden ook gekweekt. Eind jaren ‘40 werd Chlorella gezien als de oplossing voor de wereldwijd groeiende voedseltekorten. In die periode werd veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om deze alg als voedsel te gebruiken. Het voedseltekort werd echter vervolgens opgelost door een grote efficiëntieslag te slaan in de landbouw. Hierdoor werd C. vulgaris een stuk minder populair en wordt het vooral nog gebruikt als voedingssupplement, aanvullend diervoeder of pigment.

De groene brandstof

Naast voedsel is C. vulgaris een veelbelovende biobrandstof bron. Het wordt gezien als een mogelijke vervanger voor gewassen die daar nu voor worden gebruikt zoals soja of mais. De voordelen van C. vulgaris zijn dat het kweken niet ten koste gaat van landouwgrond en dat de alg tot 20 maal meer oliën heeft die voor het maken van biodiesel nodig zijn. Daarnaast bevat het veel zetmeel waar bio-ethanol van wordt gemaakt.