Chlamydomonas reinhardtii

Micro-cycloop

meer informatie

Er bestaan wel honderden soorten Chlamydomonas, maar dit is mogelijk de bekendste. Deze groenalg wordt wereldwijd bestudeerd om essentiële biologische vragen op te lossen.

Er bestaan wel honderden soorten Chlamydomonas, maar dit is mogelijk de bekendste. Deze groenalg wordt wereldwijd bestudeerd om essentiële biologische vragen op te lossen.

Biologisch (super)model

Chlamydomonas reinhardtii is een eencellige groenalg uit de orde Volvacales met een diameter van ongeveer 10 micrometer (0.01 millimeter). De cellen hebben ieder twee flagellen en één oogvlek waardoor ze zich naar het licht toe kunnen verplaatsen. Vanwege het grote kweekgemak is dit een ideaal modelorganisme om fundamentele biologische vragen te onderzoeken. Bijvoorbeeld: ‘Hoe ontstaat een beweging in een cel?’ en ‘Hoe reageren cellen op licht?’ en ‘Hoe gaat seks bij eencelligen?’. Daarnaast is het een interessante microbe voor biotechnologisch onderzoek naar biobrandstof en waterstofproductie.

Meercellig level

Uit genetisch onderzoek blijkt dat de voorouder van C. reinhardtii zich in de stamboom van het leven op verschillende wijzen verder heeft ontwikkeld. Behalve de eencellige C. reinhardtii heeft dit ook geleid tot meercellige soorten. Bijvoorbeeld tot Pandorina morum en Gonium pectorale, kolonievormende algen bestaande uit 8 tot 32 Chlamydomonas-achtige cellen.

Hoe gaat seks bij eencelligen?

Deze algensoort krijgt ook veel aandacht als het gaat om onderzoek naar seks. In een meercellig organisme worden geslachtscellen meestal gevormd in een speciaal geslachtsorgaan. C. reinhardtii is een eencellige, en ontwikkelt zich in zijn geheel tot geslachtscel. Als de omstandigheden goed zijn delen de cellen zich aseksueel: dan komen er twee, vier of acht dochtercellen voort uit een delende moedercel. Als de omstandigheden minder goed zijn kan C. reinhardtii zich ook seksueel voortplanten. Er zijn bij deze soort geen ‘mannetjes’ of ‘vrouwtjes’, maar zogeheten paartypes: er bestaan + en – cellen.

Wil je meer weten over voortplanting in algen? Anna, een van de laboranten in Micropia weet hier alles van: lees de blog van Anna hier