Fermentatie

Dat geeft energie

meer informatie

We noemen het fermentatie als micro-organismen zoals schimmels en bacteriën organische stoffen, zoals suikers, omzetten in energie. Zonder fermentatie geen bier, wijn of brood.

We noemen het fermentatie als micro-organismen zoals schimmels en bacteriën organische stoffen, zoals suikers, omzetten in energie. Zonder fermentatie geen bier, wijn of brood.

Kwestie van definitie

Volgens de traditionele wetenschappelijke definitie komt aan fermentatie geen zuurstof te pas. Zo’n anaeroob proces speelt zich bijvoorbeeld af bij het brouwen van bier, waar gisten suikers omzetten in alcohol zonder zuurstof te gebruiken. Tegenwoordig krijgt fermentatie meestal een ruimere definitie, die geen onderscheid maakt tussen aeroob (met zuurstof) en anaeroob. Hierdoor valt de gisting in brood, waarbij de gisten in het deeg wel zuurstof gebruiken, ook onder de noemer fermentatie.

Alternatieve brandstof

Fermentatie is onderdeel van allerlei productieprocessen. Van bier of brood, maar bacteriën kunnen bijvoorbeeld ook melkzuur, azijnzuur en zelfs waterstofgas maken uit organisch materiaal. Waterstofgas is te gebruiken als brandstof, en vormt daarmee een schoon alternatief voor fossiele brandstoffen of kernenergie.