Mycorrhiza

Planten en schimmels doen het samen

meer informatie

Het woord mycorrhiza komt van het Griekse ‘mukès’ (zwam) en ‘rhiza’ (wortel). Een mycorrhiza is een symbiose tussen schimmels en plantenwortels. 92% van de plantenfamilies werkt samen met een schimmel.

Het woord mycorrhiza komt van het Griekse ‘mukès’ (zwam) en ‘rhiza’ (wortel). Een mycorrhiza is een symbiose tussen schimmels en plantenwortels. 92% van de plantenfamilies werkt samen met een schimmel.

Win-winsituatie

Bij een mycorrhiza hebben zowel de plant als de schimmel een voordeel. De plant levert suikers (producten van de fotosynthese) aan de schimmels, die op hun beurt voedingsstoffen en water uit de grond halen en aan de planten geven. Daarnaast kunnen micorrhizaschimmels planten beschermen tegen ziekteverwekkers, of pathogenen. Het mycelium, het netwerk van schimmeldraden of hyfen, kan een enorm oppervlak bestrijken en daarmee het bereik van de plant sterk vergroten.

Rondom of in de wortels

Mycorrhizaschimmels zijn globaal in te delen in twee groepen, de endomycorrhiza (uit het Grieks ‘endon’ (binnenin)) en ectomycorrhiza (uit het Grieks ‘ektoc’ (buiten)). Bij endomycorrhiza dringen de schimmeldraden door in de wortels van de planten. Bij ectomycorrhiza groeien de hyfen om de plantenwortels heen.

Natuurlijk groeimiddel

De groei en opbrengst van landbouwplanten is sterk afhankelijk van mycorrhizaschimmels. Zonder deze mycorrhiza groeien de planten veel minder goed. Er wordt daarom continu onderzoek gedaan naar mycorrhizaschimmels om de opbrengst verder te verhogen.