Mitochondrion

Energiecentrales in de cel

meer informatie

Mitochondriën zijn de energiecentrales van een cel. Hoe meer mitochondriën in een cel, hoe meer energie er wordt opgewekt. Het aantal mitochondriën in een cel kan variëren van één tot duizenden.

Mitochondriën zijn de energiecentrales van een cel. Hoe meer mitochondriën in een cel, hoe meer energie er wordt opgewekt. Het aantal mitochondriën in een cel kan variëren van één tot duizenden.

Van cel tot organel

Een mitochondrion is een staafvormig organel dat in eukaryote cellen voor de opwekking van energie zorgt. Het is 0,5 tot 1 micrometer (µm) in doorsnee. Dit organel stamt, net als chloroplasten, oorspronkelijk af van een bacterie die ongeveer 1,5 miljard jaar geleden is gaan samenwerken met een eukaryote cel. Deze samenwerking wordt endosymbiose genoemd. Mitochondriën hebben dus hun eigen genetisch materiaal.

Citroenzuurcyclus

Mitochondriën zorgen voor de productie van ATP (adenosinetrifosfaat) via de fosforylering (de toevoeging van een fosfaatgroep) van ADP (adenisinedifosfaat). ATP werkt als energiebron om de stofwisseling van de cel mogelijk te maken. Voor de productie van ATP worden glucose, pyrodruivenzuur of NAPD in het mitochondrion geoxideerd. Dit proces heet de citroenzuurcyclus.