Endosymbiose

Verbonden levens

meer informatie

Als een organisme symbiotisch leeft in de cellen of in het lichaam van een gastheerorganisme, spreken we van endosymbiose. Dit verschijnsel zou ook de oorsprong zijn van sommige organellen.

Als een organisme symbiotisch leeft in de cellen of in het lichaam van een gastheerorganisme, spreken we van endosymbiose. Dit verschijnsel zou ook de oorsprong zijn van sommige organellen.

Hoe cellen complexer werden

De endosymbiosetheorie verklaart hoe eukaryote cellen tijdens hun evolutie aan bepaalde organellen, zoals mitochondriën en chloroplasten, zijn gekomen. Deze organellen stammen af van vroege prokaryoten die nauw zijn gaan samenwerken met eukaryote cellen.

1,5 miljard jaar oud mechanisme

Onderzoek heeft uitgewezen dat mitochondriën afstammen van vroege proteobacteriën, en dat chloroplasten ooit cyanobacteriën waren. Deze eencellige microben zijn ongeveer 1,5 miljard jaar geleden als endosymbiont in de cel van de eukaryoot opgenomen. Daar zijn ze een belangrijk onderdeel geworden van de cel en er uiteindelijk mee versmolten. Bewijs hiervoor is onder andere dat het genetische materiaal van deze organellen sterk lijkt op dat van bepaalde prokaryoten. Daarnaast hebben de organellen dezelfde ribosomen als bacteriën. En hebben mitochondriën veel enzymen en transportsystemen gemeen met de proteobacteriën waar ze van afstammen.