Botryococcus braunii

Brandstoffabriek

meer informatie

Veel soorten groenalgen zijn veelbelovende producenten van nuttige stofjes voor de mens. Botryococcus braunii is een alg boordevol oliën die vaak in grote trossen te vinden is.

Veel soorten groenalgen zijn veelbelovende producenten van nuttige stofjes voor de mens. Botryococcus braunii is een alg boordevol oliën die vaak in grote trossen te vinden is.

Vettige kolonies

Botryococcus braunii is een kolonie vormende alg met veel biotechnologisch potentieel. Deze soort produceert namelijk grote hoeveelheden plantaardige oliën (tot wel 80% van z’n gewicht) die gebruikt kunnen worden als biobrandstof. Anders dan bijvoorbeeld Nannochloropsis gaditana, waar olie intracellulair (in de cel ) geproduceerd wordt, produceert B. braunii extracellulaire (buiten de cel) olie als een soort slijmlaag om de kolonie samen te houden. Hierdoor kan de olie heel gemakkelijk geoogst worden voor biobrandstofproductie.

Krakend

De oliën die B. braunii produceert zijn koolwaterstoffen, niet anders dan wat men in aardolie aantreft. De scheikundige techniek waarmee biobrandstof geproduceerd kan worden is dan ook hetzelfde als die waarmee benzine en diesel uit aardolie geproduceerd worden. Het heet kraken en houdt in dat lange koolwaterstofketens gesplitst worden tot kortere ketens met betere brandstofeigenschappen.

Modificatie

Hoewel B. braunii veel olie produceert is de nettoproductie helaas vrij laag vanwege de langzame groei van deze alg. Genetische modificatie biedt hier mogelijk een oplossing. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar het overbrengen van de B. braunii genen verantwoordelijk voor de olieproductie naar andere, sneller groeiende algensoorten.