None

S. cerevisiaea

Overleving door samenwerking

– mei 15, 2020

Evolutie is het proces van aanpassing en ontwikkeling over meerdere generaties. Omdat microben veel sneller dan wij nieuwe generaties maken, zelfs binnen minuten, kunnen wij deze aanpassingen in microben observeren. Het is bekend dat microben langzamer voortplanten of zelfs afsterven bij een hogere temperatuur dan dat ze gewend zijn. Door samen te werken kunnen microben zich toch aan hogere temperaturen aanpassen. Twee wetenschappers uit Delft hebben ontdekt hoe bakkersgist zich aanpast aan dit exacte probleem.

Antioxidant in actie

Saccharomyces cerevisiae, beter bekend als bakkersgist, is een gist gebruikt voor het bakken van brood en de productie van veel soorten bier. Los van deze handige toepassingen produceert deze gist een antioxidant, glutathion genoemd, om zichzelf te beschermen tegen hoge temperaturen (boven 40°C). Een antioxidant is een stof die schadelijke, radicale stoffen, die juist bij hoge temperaturen gevormd worden, vangt. Op deze wijze maakt de gist eigenlijk zijn omgeving schoon van deze radicale stoffen bij hogere temperaturen. Deze productie van glutathion is helaas alleen effectief als er genoeg van geproduceerd wordt. Het werkt dus alleen wanneer een hoge dichtheid van gistcellen samenwerken om het antioxidant te produceren. Deze samenwerking zorgt er voor dat de gistpopulatie bij hoge temperaturen overleeft.  

Aanpassing op het klimaat

Klimaatverandering is een onderwerp dat nu meer dan ooit in de wetenschap besproken wordt. Daarbij komt de vraag naar voren of microben zich op klimaatverandering kunnen aanpassen. Dit onderzoek wees uit hoe een gist zich zou kunnen beschermen wanneer deze in een omgeving leeft met een temperatuur die boven zijn voorkeurstemperatuur ligt. De vraag hoe andere microben zich zouden kunnen aanpassen om te overleving blijft voorlopig onbeantwoord. Echter, wie weet kan de microbe die ons al bier en brood brengt, ons dus ook nog leren hoe organismen met klimaatverandering omgaan.

Bronnen

https://www.tudelft.nl/2020/tu-delft/micro-organismen-werken-samen-om-hoge-temperaturen-te-overleven/

https://doi.org/10.1038/s41564-020-0704-2