Saccharomyces cerevisiae

leven in bier, brood en wijn

meer informatie

Saccharomyces cerevisiae is een gist die de mens al duizenden jaren gebruikt bij het maken van voedingsmiddelen zoals bier, wijn en brood. De gist dankt zijn naam hier ook aan: Saccharomyces cerevisiae betekent namelijk “suikerschimmel van bier”.

Saccharomyces cerevisiae is een gist die de mens al duizenden jaren gebruikt bij het maken van voedingsmiddelen zoals bier, wijn en brood. De gist dankt zijn naam hier ook aan: Saccharomyces cerevisiae betekent namelijk “suikerschimmel van bier”.

Concurrentiestrijd

De biergist (ook bakkersgist of wijngist genoemd) leeft voornamelijk op fruit, maar wordt ook gevonden op boomschors en er zijn zelfs stammen gevonden in de poep van mensen. Gisten kunnen zowel in aerobe als anaerobe omstandigheden leven. In aerobe omstandigheden verbranden ze allerlei soorten suikers. In anaerobe omstandigheden vindt fermentatie plaats. Dit betekent dat de gisten zonder zuurstof suiker omzetten in energie, CO2 en alcohol. De productie van alcohol maakt dat de gisten andere soorten microben kunnen wegconcurreren omdat alcohol giftig is. 

Lokken en liften

De plekken waar gisten van nature voorkomen zijn niet altijd rijk aan voedsel. Om te overleven in lange perioden van weinig voedingsstoffen, hoge temperaturen of uitdroging maken de gisten sporen. Deze sporen worden verspreid door vectoren, bijvoorbeeld fruitvliegjes (Drosophila melanogaster). De fruitvliegjes eten de sporen en scheiden ze later weer uit. De sporen kunnen ook blijven plakken aan het lijf van insecten en zo verspreid worden. Gisten scheiden een stofje af dat deze vectoren aantrekt waardoor er een grotere kans op verspreiding is. 

Modelorganisme 

De cellen van S. cerevisiae zijn eukaryoot. Dit betekent dat de cellen een celkern hebben die onder ander het DNA bevat. Dit is anders dan bijvoorbeeld bacteriën waar het DNA los in de cel zit. S. cerevisiae wordt vaak gebruikt als modelorganisme, omdat het een ééncellige is en makkelijk te kweken. Onderzoek aan deze gist draagt bij aan het begrip van fundamentele processen in grote, meercellige eukaryote organismen zoals mensen.