Voortplanting

Van het een komt het ander

meer informatie

Voortplanting is een biologisch proces waarbij een organisme zorgt voor het voortbestaan van de eigen soort. Er zijn twee vormen, seksuele en aseksuele voortplanting. Bij micro-organismen komen beide vormen voor.

Voortplanting is een biologisch proces waarbij een organisme zorgt voor het voortbestaan van de eigen soort. Er zijn twee vormen, seksuele en aseksuele voortplanting. Bij micro-organismen komen beide vormen voor.

Nageslacht via bevruchting

In het geval van seksuele voortplanting wordt het genetisch materiaal (DNA) van verschillende organismen samengesteld in het nieuwe individu (het nageslacht). De voortplanting van de mens is een voorbeeld van seksuele voortplanting. Bij de bevruchting smelt de eicel van de moeder samen met de zaadcel van de vader en wordt het genetisch materiaal gecombineerd. Maar je ziet seksuele voortplanting ook bij schimmels en andere micro-organismen.

Seksloze kopieën

In het geval van aseksuele voortplanting maakt een organisme een kopie van zichzelf. Dit gebeurt zonder dat daar een ander organisme van dezelfde soort aan te pas komt. Bij deze manier van voortplanten zijn beide individuen vaak genetisch identiek. Mutaties die plaatsvinden tijdens de celdeling kunnen echter voor kleine verschillen in het DNA zorgen. 

Supersnelle gezinsuitbreiding

Veel microben, zoals bacteriën, kunnen zich alleen aseksueel voortplanten. Een bacterie kan zijn genetisch materiaal verdubbelen en vervolgens zichzelf in tweeën splitsen (binaire deling). Als de omstandigheden precies goed zijn, delen sommige bacteriën zich in slechts 20 minuten. Na 10 uur heeft deze ene bacterie zich dan gedeeld in een miljard bacteriën.