Volvox

Zweven in de moederbol

meer informatie

De groenalg Volvox is een kolonie van cellen die zijn gaan samenwerken. Sommige cellen vangen het licht op, andere zorgen voor beweging of voortplanting. Ze zijn zó van elkaar afhankelijk geworden dat je kan spreken over een meercellig organisme.

De groenalg Volvox is een kolonie van cellen die zijn gaan samenwerken. Sommige cellen vangen het licht op, andere zorgen voor beweging of voortplanting. Ze zijn zó van elkaar afhankelijk geworden dat je kan spreken over een meercellig organisme.

Ieder zijn taak

Sommige ‘kolonies’ zijn niet meer dan een verzameling cellen die exact hetzelfde doen, maar bij de bolvormige volvox ligt dat anders. Daar werken cellen samen en hebben zich gespecialiseerd. Alle cellen zitten aan de buitenzijde van de bol. Er zijn cellen met zweepharen voor de beweging en cellen die voor de voorplanting zorgen.

Binnen in de moederbol

In goede tijden groeien geslachtscellen direct uit tot dochterkolonies, die binnen in de moederbol zweven. Ze gaan zelfstandig verder als de moederkolonie zich opent en daarna afsterft. Als de winter nadert, komt seks wel om de hoek kijken. De geslachtscel verandert in een pakketje zaadcellen, of vergroot zich tot een eicel. Zaadcellen komen vrij en zwemmen naar de eicellen om ze bevruchten. De bevruchte eicel vormt een harde dikke wand. In deze capsule kan volvox goed de winter overleven.