Aeroob

Met zuurstof

meer informatie

Als we ademhalen, nemen we zuurstof op uit de lucht. Zonder zuurstof kunnen we maar een paar minuten overleven. Maximaal. Dat maakt de mens aeroob, net als alle andere organismen die zuurstof nodig hebben.

Als we ademhalen, nemen we zuurstof op uit de lucht. Zonder zuurstof kunnen we maar een paar minuten overleven. Maximaal. Dat maakt de mens aeroob, net als alle andere organismen die zuurstof nodig hebben.

Zoet met zuurstof

Aeroob betekent letterlijk ‘met zuurstof’ (O2). Alle aerobe (micro-)organismen gebruiken zuurstof om suikers om te zetten in energie. Deze suikers komen uit het voedsel dat ze binnenkrijgen. Bij dit proces komt onder andere koolstofdioxide (CO2) vrij dat ze weer uitademen. De aerobe reactie ziet er zo uit:

suikers + zuurstof (O2) --> koolstofdioxide (CO2) + water (H2O) + energie

Aeroob en de mens

Sommige prokaryote en veel eukaryote organismen zijn aeroob. Mensen ook. Je ademt zuurstof in. Dit wordt tijdens de aerobe reactie omgezet in CO2, dat je weer uitademt. Een bekend voorbeeld van aerobe micro-organismen aan het werk doet zich voor bij het rijzen van brood. In brooddeeg bevinden zich gisten, zogenoemde ‘bakkersgisten’. Dit zijn eencellige schimmels die zuurstof omzetten in koolstofdioxide (CO2). Hierdoor gaat het deeg rijzen en krijgt het brood zijn vorm.