Genetica

Wat je van wie erft

meer informatie

Een mens heeft 46 chromosomen per cel, 23 identieke paren. De helft is afkomstig van je moeder en de andere helft van je vader. Genetica is de wetenschap die zich met erfelijkheid bezighoudt.

Een mens heeft 46 chromosomen per cel, 23 identieke paren. De helft is afkomstig van je moeder en de andere helft van je vader. Genetica is de wetenschap die zich met erfelijkheid bezighoudt.

Vader van de genetica

Gregor Mendel was de eerste die het doorgeven van erfelijke eigenschappen aan het nageslacht beschreef. Al onze erfelijke informatie ligt vast in ons DNA, ons complete genenpakket dat weer verdeeld is over onze chromosomen.

Bruine of blauwe ogen?

Genen zijn stukjes DNA die een eigenschap zoals de kleur van je ogen (mede) bepalen. Op het chromosoom afkomstig van je vader liggen bijvoorbeeld genen voor bruine ogen en op het bijbehorende chromosoom van je moeder genen die coderen voor blauwe ogen. Doordat het gen voor bruine ogen dominant is over het gen voor blauwe ogen, heb jij je bruine ogen van je vader geërfd. Zo bevat jouw DNA zo’n 25.000 genen die bepalen hoe je lichaam zich ontwikkelt en hoe het functioneert.