Philips

"Bij alle ontwikkelingen en innovaties van Philips staat de mens centraal. Door verbetering van de kwaliteit van leven met waarde- en betekenisvolle innovaties."

"Vanuit onze visie streeft Philips ernaar om de wereld gezonder en duurzamer te maken door innovatie. Daarom hebben wij ons als doel  gesteld om de levens van 3 miljard mensen te verbeteren in 2025. Bovendien willen wij het beste bedrijf zijn om voor te werken en superieure waarde leveren voor onze klanten. Philips is actief in consumer electronics, healthcare en lighting. Ons gedrag kenmerkt zich door een drive om te winnen, zelf verantwoordelijkheid nemen en de overtuiging hebben dat door samen te werken we zullen excelleren.

Natura Artis Magistra: de natuur is de leermeesteres van de kunst en wetenschap. Het verbreden en verdiepen van kennis en inzicht van de natuur en in dit project de microbiologie, dragen bij aan de kwaliteit van leven. De kennis die hierin wordt opgedaan is in basis essentieel voor de gezondheidszorg. Hiermee ligt het in het verlengde van de missie van Philips: om de wereld gezonder  en duurzamer te maken door middel van innovaties. Door kennis uit te dragen, te delen en mensen te interesseren voor het vakgebied, zullen we deze wetenschap aan Nederland binden.

Philips is bijzonder enthousiast en trots om met het gepassioneerde designteam van Micropia samen een mooie experience te hebben ontworpen. Onze bijdrage om het juiste licht, design en uitstraling draagt bij aan de gehele beleving van de Micropia. De innovaties die we hebben toegepast om invulling te geven aan de wensen van Micropia. Philips, Innovation and You."