Schenken

Micropia is onderdeel van ARTIS, een officieel erkend goed doel met CBF-Keur en de culturele ANBI-status.

Ook uw bijdrage kan ervoor zorgen dat een project van Micropia doorgang vindt. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals een eenmalige of een structurele bijdrage. Als culturele ANBI is het museum geheel vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Uw gift komt daardoor geheel ten goede aan Micropia. Een schenking aan Micropia overmaken is mogelijk op rekeningnummer NL72 RABO 0162 1135 01, t.n.v. ARTIS.

Neem voor persoonlijk advies over het steunen van Micropia contact op met
020 52 33 533 of schenken@micropia.nl

CBF ERKEND FC.png