Behangsels

In de vertrekken op de begane grond van het Noord Paviljoen is voor het behang gekozen voor een moderne interpretatie op basis van de 19de-eeuwse stijlprincipes.

None

behang in de Honingboom Vestibule

Natura Artis Magistra hecht er grote waarde aan om in haar kunstbeleid nieuwe perspectieven te openen. Onderdeel daarvan is kunstenaars de mogelijkheid te geven te onderzoeken wat in onze tijd de verhouding natuur en kunst kan betekenen bij het maken van nieuwe kunst. De kunstenaar Pavèl van Houten heeft  in de zomer van 2013 in het Artis-park een onderzoek uitgevoerd naar twee verschillende bomen en één grassoort, met de hulp van vele publieksvrijwilligers. Op basis van de data die hij vond creëerde Van Houten vier zeer verschillende behangsels, waarbij hij het motto van Natura Artis Magistra (‘de natuur is de leermeesteres van kunst en wetenschap’) ter harte nam. Hij liet zich inspireren door de natuur, maar ook door de wiskunde.   

lees meer achtergronden over Artisplein

behang in de Stichtingskamer