None

Stressvolle schoonfamilie? Dat is te zien aan je microbioom!

– jan 2, 2024

De kerstdagen zijn weer voorbij en het nieuwe jaar is feestelijk ingeluid. Misschien heb jij er ook wel een aantal kerstdiners op zitten. Maar wist je dat aan jouw darmmicroben te zien is of je je kerstdiner genuttigd hebt bij je eigen familie of je schoonfamilie?

Ook kerst voor je microbioom

Met de kerstdagen en alle bijbehorende diners en familie-aangelegenheden achter de rug blikken we terug op een studie uit 2019, waarin onderzocht is wat voor effect kerstevenementen hebben op ons darmmicrobioom. Waarom de onderzoekers dit uitgezocht hebben? Omdat recentelijk steeds vaker de link wordt gelegd tussen de samenstelling van ons darmmicrobioom en een scala aan ziektes, van Alzheimer en depressie tot inflammatoire darmziektes. In de kerstperiode eet een mens vaak heel anders dan daarbuiten en ook wordt er over het algemeen meer alcohol gedronken. Dit heeft allemaal invloed op de samenstelling van je darmmicrobioom. Maar ook is het tijd voor het jaarlijks bezoek aan de schoonfamilie. In deze studie is onderzocht of deze potentiële extra bron van stress ook invloed heeft op je microbioom.

Familiebezoek

De onderzoekers hebben de bacteriële samenstelling van het microbioom van 28 deelnemers met elkaar vergeleken. Zestien hiervan hebben tijdens kerst de schoonfamilie bezocht en acht hun eigen familie. Bij de deelnemers die hun schoonfamilie bezocht hebben was relatief een grotere verandering te zien in microbioomsamenstelling dan bij de mensen die bij hun eigen familie op bezoek gingen. Daarnaast verschilden zeven soorten microben het meest tussen familie- of schoonfamiliebezoek. 

Ruminococcaceae verlaagd

De bacterie die er het meest uit sprong was de familie Ruminococcaceae. Deze familie was verhoogd in de groep mensen die bij hun familie gingen eten, terwijl er een verlaging zichtbaar was bij de deelnemers die naar de schoonfamilie gereisd waren. Een vermindering van deze groep bacteriën wordt geassocieerd met depressie, wat zou kunnen betekenen dat een bezoek aan de schoonfamilie stressverhogend en daardoor Ruminococcaceae-verlagend is. 

Verschil in diversiteit

Een tweede ding dat opviel was het feit dat er grotere microbiële diversiteit te zien was in de groep die hun familie bezocht had, dan de schoonfamilie-groep. Dit verklaren de onderzoekers doordat mensen die op bezoek gaan bij hun eigen familie vaak meer fysiek contact met hun familieleden hebben. Een grotere microbiële diversiteit is gunstig voor je gezondheid.

Volgend jaar maar niet naar de schoonfamilie?

De onderzoekers geven aan dat er eerst meer studies op grotere schaal gedaan moeten worden voordat de conclusie getrokken kan worden dat een bezoek aan de schoonfamilie écht negatieve invloed heeft op je microbioom. Voorlopig kun je dus met een gerust hart naar je schoonfamilie.

Auteur: Noa Hudepol
Foto: MicroENVISION
Bron:
Science direct