Toepassingen van
microben

Een wereld aan mogelijkheden

Voedseltekorten, klimaatverandering, schaarste aan fossiele brandstoffen, milieuverontreiniging, de uitbraak van ziektes. We leven in een tijd die schreeuwt om verandering. Om duurzame oplossingen voor steeds nijpendere problemen. In de zoektocht daarnaar krijgen micro-organismen een steeds grotere rol.

Grote verschuiving door de kleinste wereld

De technologie ontwikkelt zich in razend tempo. We sturen ruimtesondes naar Mars, printen in 3D en bouwen steeds snellere supercomputers. Ook in de biotechnologie treedt een revolutie op. Ingegeven door nieuwe technologische mogelijkheden, de ontrafeling van het DNA en het groeiende besef dat we anders met de aarde om moeten gaan om te kunnen overleven. En het spannende is: we staan nog maar aan het begin van een tijdperk van grote revolutionaire ontdekkingen in de microwereld.

fascinerend veelzijdig na de genetische revolutie

    1928: ontdekking van penicilline

1928 ontdekking van penicilline


    1944: penicilline in grotere hoeveelheden geproduceerd

1944 penicilline in grotere hoeveelheden geproduceerd


    1953: ontdekking dubbelehelix-structuur DNA

1953 ontdekking dubbelehelix-structuur DNA


    2001: menselijk genoom volledig in kaart

2001 menselijk genoom volledig in kaart


    2010: eerste synthetische cel gecreëerd

2010 eerste synthetische cel gecreëerd

Medisch onmisbaar

Micro-organismen hebben het imago dat ze slecht zijn voor de gezondheid. Veel mensen denken in eerste instantie aan schimmelinfecties, gaatjes in de tanden en ziekten als de griep, of ernstiger: aids en ebola. Maar het aantal schadelijke soorten valt totaal in het niet bij het aantal soorten dat onschadelijk is of onze gezondheid juist bevordert.

We hebben antibiotica en vaccins dankzij micro- organismen. Deze middelen hebben voor grote vooruitgang gezorgd. En ook nu staat de medische wereld aan de vooravond van een revolutie, in stroomversnelling gebracht door micro-organismen.

microben in de geneeskunde

100.000

miljard
microben

Zitten op en in je lichaam.
Het overgrote merendeel is uiterst nuttig, bijvoorbeeld bij het aanmaken van vitamines, voor ons immuunsysteem, en de vertering van voedsel.

Microben in productie

Sinds de industriële revolutie in de 19de eeuw hebben we veel processen chemisch ingericht. In op kolen gestookte fabrieken met pompende machines die zwarte rook en ongezonde gassen in de lucht verspreidden, rolden onze levensmiddelen, elektronica, wasmachines en auto’s van de band. De mechanisering van productieprocessen heeft veel gebracht, maar bijvoorbeeld ook geleid tot ernstige milieuverontreiniging. Nu staan we aan het begin van een hoopvolle ontwikkeling naar duurzame processen, onder meer met behulp van microben.

microben in je winkelmandje microben als groene motor

Landbouw-
verbeteraars

Land- en tuinbouw en micro-organismen hebben een natuurlijke band. Het bemesten van het land, kuilvoer maken voor het vee, komposthopen, het zijn allemaal traditionele toepassingen van microben op het land. Zonder microben groeien planten niet of slecht en zou landbouw onmogelijk zijn. We zetten ze steeds meer in om de opbrengsten verder te verhogen. Dankzij micro-organismen kunnen we het gebruik van pesticiden en andere chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw flink terugdringen.

groei van groen

nematoden

Voor het blote oog onzichtbare wormpjes en natuurlijke vijanden van vraatinsecten. Ze worden gebruikt als biologisch gewasbeschermingsmiddel.

Kleine grote schoonmakers

In de natuur zijn microben de ultieme recyclers. Ze breken alles af en ruimen alles op. Van herfstbladeren tot kadavers en zelfs metalen, zuren, aardolie en aardgas. De bouwstoffen stellen ze weer beschikbaar aan andere organismen in het ecosysteem en om zelf te groeien. Dat biedt geweldige kansen voor allerlei duurzame toepassingen. Van bodemontsmetting tot de productie van biobrandstoffen.

milieuwinst dankzij microben

Schimmels zijn een van de ultieme recyclers in de natuur.

Kunst- en vliegwerk

Met inzet van micro-organismen worden wereldproblemen beter beheersbaar. De mogelijke toepassingen zijn in theorie oneindig; er zijn tientallen miljoenen soorten die we nog niet kennen en waarvan we niet weten wat we ermee kunnen doen. De microwereld is een wereld om in weg te dromen. Een wereld die de fantasie prikkelt. Niet alleen van wetenschappers, maar ook van kunstenaars. Het is een wereld die verwondert, fascineert en inspireert. Waar gaat het heen? En wat gaan we nog allemaal ontdekken en leren?

microben in de marge

Toepassingen van
microben

Een wereld aan mogelijkheden

Voedseltekorten, klimaatverandering, schaarste aan fossiele brandstoffen, milieuverontreiniging, de uitbraak van ziektes. We leven in een tijd die schreeuwt om verandering. Om duurzame oplossingen voor steeds nijpendere problemen. In de zoektocht daarnaar krijgen micro-organismen een steeds grotere rol.

Grote verschuiving door de kleinste wereld

De technologie ontwikkelt zich in razend tempo. We sturen ruimtesondes naar Mars, printen in 3D en bouwen steeds snellere supercomputers. Ook in de biotechnologie treedt een revolutie op. Ingegeven door nieuwe technologische mogelijkheden, de ontrafeling van het DNA en het groeiende besef dat we anders met de aarde om moeten gaan om te kunnen overleven. En het spannende is: we staan nog maar aan het begin van een tijdperk van grote revolutionaire ontdekkingen in de microwereld.

fascinerend veelzijdig na de genetische revolutie

100.000

miljard
microben

Zitten op en in je lichaam.
Het overgrote merendeel is uiterst nuttig, bijvoorbeeld bij het aanmaken van vitamines, voor ons immuunsysteem, en de vertering van voedsel.

Medisch onmisbaar

Micro-organismen hebben het imago dat ze slecht zijn voor de gezondheid. Veel mensen denken in eerste instantie aan schimmelinfecties, gaatjes in de tanden en ziekten als de griep, of ernstiger: aids en ebola. Maar het aantal schadelijke soorten valt totaal in het niet bij het aantal soorten dat onschadelijk is of onze gezondheid juist bevordert.

We hebben antibiotica en vaccins dankzij micro- organismen. Deze middelen hebben voor grote vooruitgang gezorgd. En ook nu staat de medische wereld aan de vooravond van een revolutie, in stroomversnelling gebracht door micro-organismen.

microben in de geneeskunde

Microben in productie

Sinds de industriële revolutie in de 19de eeuw hebben we veel processen chemisch ingericht. In op kolen gestookte fabrieken met pompende machines die zwarte rook en ongezonde gassen in de lucht verspreidden, rolden onze levensmiddelen, elektronica, wasmachines en auto’s van de band. De mechanisering van productieprocessen heeft veel gebracht, maar bijvoorbeeld ook geleid tot ernstige milieuverontreiniging. Nu staan we aan het begin van een hoopvolle ontwikkeling naar duurzame processen, onder meer met behulp van microben.

microben in je winkelmandje microben als groene motor

nematoden

Voor het blote oog onzichtbare wormpjes en natuurlijke vijanden van vraatinsecten. Ze worden gebruikt als biologisch gewasbeschermingsmiddel.

Landbouw-
verbeteraars

Land- en tuinbouw en micro-organismen hebben een natuurlijke band. Het bemesten van het land, kuilvoer maken voor het vee, komposthopen, het zijn allemaal traditionele toepassingen van microben op het land. Zonder microben groeien planten niet of slecht en zou landbouw onmogelijk zijn. We zetten ze steeds meer in om de opbrengsten verder te verhogen. Dankzij micro-organismen kunnen we het gebruik van pesticiden en andere chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw flink terugdringen.

groei van groen

Schimmels zijn een van de ultieme recyclers in de natuur.

Kleine grote schoonmakers

In de natuur zijn microben de ultieme recyclers. Ze breken alles af en ruimen alles op. Van herfstbladeren tot kadavers en zelfs metalen, zuren, aardolie en aardgas. De bouwstoffen stellen ze weer beschikbaar aan andere organismen in het ecosysteem en om zelf te groeien. Dat biedt geweldige kansen voor allerlei duurzame toepassingen. Van bodemontsmetting tot de productie van biobrandstoffen.

milieuwinst dankzij microben

Kunst- en vliegwerk

Met inzet van micro-organismen worden wereldproblemen beter beheersbaar. De mogelijke toepassingen zijn in theorie oneindig; er zijn tientallen miljoenen soorten die we nog niet kennen en waarvan we niet weten wat we ermee kunnen doen. De microwereld is een wereld om in weg te dromen. Een wereld die de fantasie prikkelt. Niet alleen van wetenschappers, maar ook van kunstenaars. Het is een wereld die verwondert, fascineert en inspireert. Waar gaat het heen? En wat gaan we nog allemaal ontdekken en leren?

microben in de marge