None

Nieuw ontdekte zeemicrobe leeft zonder zuurstof

– apr 18, 2019

Op meer dan 200 meter diepte is in de oceaan een nieuwe microbe ontdekt die zonder zuurstof energie uit ethaan haalt. De Candidatus Argoarchaeum ethanivorans werkt hiervoor samen met bacteriën in zijn omgeving.

Samenwerking tussen microben

Om ethaan te verwerken, zijn elektronen nodig die vrijkomen door een reactie tussen bepaalde enzymen en zuurstof. In de diepzee heeft de archaea  Ca. A. ethanivorans geen zuurstof voorhanden voor deze reactie, maar wel bacteriën van het geslacht Desulfosarcina. Deze bacteriën zetten sulfaat om in sulfiet, waarbij ook elektronen vrijkomen. Hoe de Ca. A. ethanivorans precies gebruik kan maken van deze reactie wordt op dit moment nog onderzocht. 

Natuurlijke broeikasgassen

Het ethaan dat Ca. A. ethanivorans verwerkt, is afkomstig van de zeebodem, waar natuurlijke broeikasgassen worden uitgestoten door openingen in de aardkorst. Dit gasmengsel bestaat voor het grootste gedeelte uit methaan en ethaan. Diepzeemicroben nemen het merendeel van deze gassen op, waardoor er slechts een klein deel in de atmosfeer belandt. Deze microben produceren wel koolstofdioxide, wat ook een broeikasgas is. Methaan warmt de aarde echter vijfentwintig keer sneller op dan koolstofdioxide. Het is dus maar goed dat deze microben in de diepzee leven.  

De laborant vertelt

Anaerobe microben komen niet alleen voor in de diepzee, maar ook in onze eigen darmen. Maar liefst 99% van alle microben die daar leven, zijn anaeroob. Daarnaast zijn er soorten die zowel mét als zonder zuurstof kunnen leven. Wil je weten hoe ze dit doen? De Micropia-laboranten leggen het je in april en mei uit. 

Bron: Nature