None

Plekken waar leven onmogelijk lijkt, bevatten meer leven dan gedacht

– okt 22, 2019

Onderzoekers van Caltech in de Verenigde Staten hebben ontdekt dat het meer Mono Lake in Californië vijf keer meer leven bevat dan eerst gedacht. De onderzoekers troffen in het zeer zoute, arseenrijke gebied acht soorten microdieren aan die daar nog niet eerder gezien waren. Door deze nieuwe soorten te bestuderen kunnen we inzicht krijgen in de manieren waarop de dieren zich hebben aangepast om met extreme omstandigheden om te gaan.

De acht nieuwe soorten zijn nematoden, rondwormen van doorgaans 0,1 tot 2 mm groot, en leven in het slib van het meer. Deze minuscule wormpjes voeden zich op verschillende manieren: van grazers tot jagers tot . De overeenkomst tussen deze nieuwe soorten is dat ze om kunnen gaan met de extreme omstandigheden in het meer.

Microdieren die in extreme omstandigheden leven zijn vaak moeilijk in het laboratorium te onderzoeken. Dit komt omdat ze zo aangepast zijn aan deze extreme omgeving dat ze  hierbuiten niet kunnen overleven. Een van de nieuw gevonden soorten, Auaneama sp., is hier een uitzondering op.

Tijdens laboratoriumonderzoek naar deze soort bleek dat Auaneama sp. bestand is tegen vijfhonderd keer zoveel arseen, een zwaar metaal, als dodelijk zou zijn voor een mens. De wetenschappers vergeleken deze soort met andere soorten van hetzelfde geslacht. Hoewel deze niet leven in gebieden met de hoge arseenconcentratie waarin Auaneama sp. leeft, bleken ze een vergelijkbare tolerantie voor het zware metaal te hebben. Dit doet vermoeden dat ze een genetische aanleg hebben om met verschillende omstandigheden om te gaan. Van de voor de mens extreme tot het heel prettige. De onderzoekers gaan nu de genetische eigenschappen van Auaneama sp. in kaart brengen om meer inzicht te krijgen in de veerkracht die deze soort heeft om te overleven in verschillende omgevingen.

Bron: Current Biology