None

Microbiome Award naar voorstel toedienen mondmicroben bij te hoge bloeddruk

– jan 17, 2019

Mensen met een te hoge bloeddruk mondbacteriën toedienen, met als doel de bloeddruk te verlagen. Met dit originele onderzoeksvoorstel won Tessa Schoon, student biomedische wetenschappen, de Microbiome Award. Net als twee andere schrijvers van genomineerde voorstellen verdedigde ze vandaag haar onderzoek in ARTIS-Micropia. Haar voorstel werd gekozen door juryleden professor Ger Rijkers en Micropia-hoogleraar Remco Kort.

Schoons onderzoeksvoorstel richt zich op patiënten met te hoge bloeddruk en een gebrek aan bepaalde bacteriën in hun mond. In het voorgestelde onderzoek wordt gemeten of het toedienen van die mondmicroben hun klachten inderdaad vermindert. De Microbiome Award biedt haar de kans het voorstel verder uit te werken.

Microbiome 2019_1920x1080.jpg

Mensen hebben van nature mondbacteriën die stikstofmonoxide omzetten uit nitraat. Nitraat is een stof die te vinden is in bladgroenten, waarvan spinazie de bekendste is. Stikstofmonoxide zou kunnen bijdragen aan de verlaging van de bloeddruk. Door het toedienen van een mix van bacteriën die dat vermogen wel hebben, kan het niveau van stikstofmonoxide worden verhoogd en daarmee de bloeddruk mogelijk worden verlaagd. Een te hoge bloeddruk kan leiden tot hart- en vaatziekten, en is overal ter wereld een groeiend probleem. Medicatie is niet altijd effectief, en kan voor vervelende bijwerkingen zorgen.

Microbiome Award

Microbiologie onderzoekt de kleinste organismen, zoals schimmels, gisten en bacteriën. Deze micro-organismen zijn het machtigste leven dat op aarde bestaat. De Microbiome Award is in het leven geroepen om studenten enthousiast te maken voor microbiologie. Jaarlijks geeft de Micropia-hoogleraar een collegereeks over het menselijk microbioom en reikt de award uit aan de student die daarna het meest originele, innovatieve en toepasbare onderzoeksvoorstel schrijft. De geldprijs kan gebruikt worden als eerste stap om het voorstel te realiseren.