None

Mondbacterie veroorzaakt mogelijk Alzheimer

– feb 7, 2019

De ziekte van Alzheimer is een vorm van dementie waarbij bepaalde eiwitten (bèta-amyloïden) zich ophopen in de hersenen. Zenuwcellen in de hersenen gaan hierdoor uiteindelijk dood en de hersenfunctie gaat achteruit. Nu blijkt dat mogelijk bepaalde mondbacteriën een rol spelen in het verloop van Alzheimer. Daarnaast kan de stof COR388 de bacterie remmen en muizen (gedeeltelijk) beschermen tegen het ontstaan van de eiwitophopingen.

Mogelijk wordt Alzheimer veroorzaakt door de mondbacterie Porphyromonas gingivalis. P. gingivalis is van nature bij een kwart van de gezonde mensen te vinden. Deze bacteriënzijn bij de meeste mensen onschadelijk. Bij Alzheimerpatiënten blijkt echter dat de P. gingivalis niet alleen in de mond voorkomt, maar ook in de hersenen. De wetenschappers suggereren dat de bacterie al in de hersenen aanwezig is voordat iemand daadwerkelijk Alzheimer ontwikkelt. In de hersenen produceert de bacterie enzymen die vermoedelijk bepaalde eiwitten aantasten. Een van de mogelijke gevolgen is dat bèta-amyloïden zich ophopen. Door deze ophopingen gaan zenuwcellen in de hersenen dood. Alzheimerpatiënten krijgen hierdoor steeds meer moeite met simpele taken, zoals praten en aankleden.

Wetenschappers hebben bij muizen geprobeerd om de schadelijke effecten van P. gingivalis te voorkomen. De stof COR388 bleek bij muizen een succes te zijn in het remmen van de bacteriën. Er werden minder bèta-amyloïden aangemaakt en dit beschermde de zenuwcellen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de rol is van P. gingivalis bij het ontstaan van Alzheimer en of COR388 ook bij mensen de ziekte kan voorkomen of vertragen. 

Microbiome Award

Wil je meer weten over de P. gingivalis? Lees dan ook het onderzoeksvoorstel dat Marleen van Smoorenburg indiende voor de Microbiome Awards waarin de rol van deze bacterie bij chronische tandvleesontstekingen centraal staat. Zij won de prijs in 2018 met het voorstel om te onderzoeken of bacteriofagen die specifiek de P. gingivalis doden toegevoegd kunnen worden aan tandpasta. 

Bron: ScienceAdvances