None

Ondergrondse massa microben ontdekt

– dec 28, 2018

Naar schatting leeft er kilometers diep onder onze voeten zo’n 23 miljard ton aan micro-organismes. Deze nieuw ontdekte voorraad aan leven zou wel eens het grootste reservoir van microbieel leven op Aarde kunnen zijn.

Het is geen geheim dat microben onder extreme omstandigheden kunnen overleven. Hete zwavelpoelen en bevroren toendra’s vormen geen probleem. Er wordt daarom constant gekeken naar het onzichtbare leven op nieuwe, nog extremere plekken.

Een groep van meer dan 1.000 wetenschappers werkte ruim tien jaar aan een project om een beeld te krijgen van het microbiële leven diep onder de grond. Met de ontwikkeling van nieuwe boorkoppen was het mogelijk om metingen te doen tot wel vijf kilometer onder het aardoppervlak en 2,5 kilometer onder de zeebodem.

De hoeveelheid en diversiteit van microben die ze aantroffen ging  de verwachtingen ver te boven. Op basis van hun vondsten schatten de wetenschappers dat er wereldwijd zo’n 23 miljard ton aan microben onder de grond leeft. Als dat klopt, betekent dat dat 70% van alle bacteriën op Aarde onder de grond leeft. De soortenrijkheid is volgens de onderzoekers vergelijkbaar met de biodiversiteit die je in het Amazoneregenwoud aantreft. 

Het ondergrondse ecosysteem is compleet anders dan veel andere leefgebieden. De temperatuur en druk op 5 kilometer diep is onvoorstelbaar groot. Voedingsstoffen zijn amper aanwezig, laat staan zonlicht. Deze microben moeten compleet onafhankelijk zijn van de zon, in tegenstelling tot planten en cyanobacteriën, die licht nodig hebben om suikers aan te maken. In plaats daarvan gebruiken ze het schaarse methaan als voornaamste energiebron.

Door de extreme omstandigheden en het gebrek aan voeding ontwikkelen de ondergrondse microben zich maar erg langzaam. De microben zijn bijna permanent in een soort winterslaap. Zo kunnen ze met een minimum aan energieverbruik wel honderden of misschien zelfs duizenden jaren overleven.

Bron: AGU Fall Meeting