None

Nieuwe soorten bacteriën eten broeikasgassen

– dec 4, 2018

Diep in het water van de Golf van Californië hebben Amerikaanse wetenschappers honderden nieuwe soorten bacteriën ontdekt. Ze troffen op de zeebodem een enorme diversiteit aan nog nooit eerder bestudeerde soorten aan, waarvan sommige broeikasgassen kunnen gebruiken als voedingsstof.

We kennen op dit moment ongeveer 13.000 soorten bacteriën, maar naar schatting leven er op aarde enkele tientallen miljoenen verschillende soorten. Veruit het grootste deel van de bacteriën is ons dus onbekend. Om een beter beeld te krijgen van de exacte soorten die op de zeebodem van het Guaymas-bassin in de Golf van Californië leven, hebben onderzoekers van de Universiteit van Texas een expeditie opgezet. Het bassin heeft erg dikke lagen sediment waar de onderzoekers veel bacteriën hoopten aan te treffen. Door het DNA van microben te vergelijken, konden zij een beeld krijgen van alle soorten die er op de zeebodem leven.

Wat zij aantroffen was een enorm complex ecosysteem. De bodem bevatte honderden verschillende soorten, waarvan er in totaal 500 nog nooit eerder waren gezien. Sommige hiervan behoorden tot geheel nieuwe families. Zelfs op de onherbergzaamste plekken van de zeebodem was de diversiteit van bacteriën en archaea nog enorm groot.

Microbiologen willen erg graag de onbekende soorten vastleggen. Aan de ene kant geeft het inzicht in hoe de natuur precies werkt, en aan de andere kant hebben al die onbekende soorten ook erg veel potentiele toepassingen. Zo gebruiken veel van de ontdekte microben koolwaterstoffen als methaan en butaan als voedingsbron. Deze gassen borrelen van nature naar boven uit de bodem van het Guaymas-bassin.

Aangezien methaan en butaan allebei broeikasgassen zijn, is dit een zeer interessante ontdekking. In de toekomst zouden we door deze eigenschap van microben op grote schaal toe te passen misschien broeikasgassen uit de atmosfeer weg kunnen halen. Dit zou kunnen helpen de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Om deze en andere toepassingen te kunnen vinden, zijn wetenschappers constant op zoek naar nieuwe microben met interessante eigenschappen.

Bron: Nature