Rhodotorula mucilagin

Darmgist

meer informatie

Je microbioom bestaat uit biljoenen microben. Met name bacteriën, maar ook veel schimmels en gistsoorten bewonen je darmen. Een veel voorkomende gist is Rhodotorula mucilagin. Over het algemeen een goedaardige soort, die in je bloed je echter ook ziek kan maken.

Je microbioom bestaat uit biljoenen microben. Met name bacteriën, maar ook veel schimmels en gistsoorten bewonen je darmen. Een veel voorkomende gist is Rhodotorula mucilagin. Over het algemeen een goedaardige soort, die in je bloed je echter ook ziek kan maken.

Mycobioom

Bij darmmicroben denkt men vaak aan bacteriën . Toch leven er ook veel schimmel - en gist soorten (eencellige schimmels) in onze darmen. Samen worden zij het mycobioom genoemd, naar het Griekse ‘mykes’ wat schimmel betekent. Er is nog maar weinig bekend over het mycobioom. Het is zeer divers en lijkt wordt sterk beïnvloed te worden door je dieet. De gist Rhodotorula mucilagin is een vaste darmbewoner en leeft daarnaast op je huid, onder je nagels, en in de urine- en luchtwegen. Toch kan deze gist ook ziekteverwekkend zijn als hij in je bloed terecht komt.

Zonnebrand

Net als andere soorten uit het geslacht heeft Rhodotorula mucilagin een opvallende roodoranje kleur. Dit komt van een pigment dat hij aanmaakt om zich te beschermen tegen schadelijk licht. Zo reflecteert hij licht in het spectrum tussen 620–750 nm dat anders zijn cel zou beschadigen. 

Bioremediëring

Rhodotorula mucilagin leeft ook op veel plekken in de natuur. Zelfs in zwaar vervuilde gebieden. Hier blijkt deze gistsoort de vervuilende stoffen af te breken tot ongevaarlijke verbindingen. Daarom wordt nu onderzoek gedaan of Rhodotorula-soorten vervuilde gebieden schoon kunnen maken, een proces dat bioremediëring wordt genoemd. Belangrijke doelwitten bij bioremediëring zijn de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). Deze stoffen zijn zeer giftig en blijven vaak langdurig in het milieu aanwezig. Verschillende Rhodotorula-soorten hebben ieder hun eigen specialiteit. Rhodotorula mucilagin kan bijvoorbeeld heel goed de PAK fenantreen afbreken. Deze stof wordt gebruikt om landbouwchemicaliën en polyimiden (kunststoffen die tegen hoge temperaturen zijn bestand) te maken. Vanuit de landbouw komt het gemakkelijk in oppervlaktewater terecht, waar de unieke eigenschappen ervoor zorgen dat het fenantreen niet oplost en dus langdurig het milieu vervuilt.