Pinnularia nobilis

Handige indicator voor watervervuiling

meer informatie

Pinnularia nobilis is een diatomee, of kiezelwier. Met zijn huisje van glas is hij een van de belangrijkste zuurstofproducenten op aarde, maar ook een handige indicator voor watervervuiling.

Pinnularia nobilis is een diatomee, of kiezelwier. Met zijn huisje van glas is hij een van de belangrijkste zuurstofproducenten op aarde, maar ook een handige indicator voor watervervuiling.

Doos en deksel

Pinnularia nobilis is een van duizenden soorten diatomeeën. Net als andere micro-algen is Pinnularia onderdeel van fytoplankton en maakt hij suikers middels fotosynthese. Hierbij komt zuurstof vrij, waarvan dieren zoals ook de mens afhankelijk zijn. Toch heeft hij iets dat hem onderscheid van veel andere algen. Een andere naam voor diatomee is kiezelwier. Deze naam hebben zij te danken aan hun ‘glazen huisje’. Dit haast onverwoestbare pantser is gemaakt van kiezelzuur. Het bestaat uit twee helften die als een doos en deksel in elkaar passen. 

Indicator

Diatomeeën zijn goed indicatoren van grote hoeveelheden voedingsstoffen in zoetwater. Dit heet eutrofiëring. Verstedelijking en economische ontwikkeling hebben wereldwijd tot hoge niveaus van eutrofiëring geleid. Deze overmaat aan voedingsstoffen vormt een van de grootste bedreigingen voor de waterkwaliteit. Eutrofiëring, veroorzaakt door uitspoeling van meststoffen uit de landbouw, rioolwater en andere vormen van verontreiniging, voedt de algen en planten in het water waardoor hun dichtheid enorm toeneemt. Dit veroorzaakt lage zuurstofniveaus in het water wat al het leven in deze onderwaterecosystemen kan doden. 

Op zoek naar diatomeeën-DNA

Onderzoekers kunnen aan de hand van de kiezelwieren in het water bepalen of het water vervuild is of niet. Diatomeeën zijn namelijk gevoelig voor zeer subtiele veranderingen in de milieuomstandigheden en -verstoringen, wat ze tot de ideale indicatorsoorten voor wetenschappers maakt. Diatomeeën groeien meestal beter in niet-verontreinigde meren en rivieren. Door monster te nemen uit het water en op zoek te gaan naar hun DNA, kunnen onderzoekers snel en goedkoop de exacte diatomeeënbiodiversiteit bepalen, en aangeven wat de waterkwaliteit van dat specifieke monster is. Met behulp van diatomeeën kunnen bijvoorbeeld afval- en drinkwaterbedrijven veel sneller en efficiënter de waterkwaliteit bepalen en het water op de juiste manier schoonmaken.