Pediastrum boryanum

Groenalg

meer informatie

Pediastrum is een geslacht dat behoort tot de stam van de groenalgen, de Chlorophyta. Groenalgen komen voor als eencelligen, kolonievormende cellen met zweepharen, draadvormende soorten of zeewier. Pediastrum vormt voornamelijk koloniën.

Pediastrum is een geslacht dat behoort tot de stam van de groenalgen, de Chlorophyta. Groenalgen komen voor als eencelligen, kolonievormende cellen met zweepharen, draadvormende soorten of zeewier. Pediastrum vormt voornamelijk koloniën.

Groenalg

Pediastrum vormt platte, ronde, sterachtige koloniën die bestaan uit 8, 16 of 32 cellen met hoornachtige uitsteeksels. Bij Pediastrum boryanum kan een kolonie uit tot wel 128 cellen bestaan. Hij kan zichzelf niet voortbewegen en drijft mee met de stroming van het water. Pediastrum is een groenalg ,wat betekent dat hij, net als een plant, zonlicht gebruikt als energiebron om zuurstof en suikers te maken (autotroof). Deze suikers gebruikt de alg als voedsel. Een groenalg krijgt zijn kleur van een groen pigment, chlorofyl genoemd, wat zonlicht absorbeert in het proces van fotosynthese.

Deel van de keten

Pediastrum speelt een belangrijk rol als primaire producent door het omzetten van licht energie en koolstofdioxide naar bruikbare voedingstoffen en zuurstof. Hierdoor eten meerdere dierlijke organismen deze alg en staat deze alg aan de basis van veel grote voedselketens. 
  
Wil je meer weten over het belang van algen in de voedselketen? Bezoek dan Micropia.