Foraminifera

Kamertjes van kalk

meer informatie

De naam foraminifera is afkomstig van de Latijnse woorden foramen en ferre, die opening en dragen betekenen. Deze eukaryote wezens met een kalkskelet staan bekend als levende fossielen.

De naam foraminifera is afkomstig van de Latijnse woorden foramen en ferre, die opening en dragen betekenen. Deze eukaryote wezens met een kalkskelet staan bekend als levende fossielen.

Forse foramen

Foraminifera is een groep eencellige eukaryoten  met een uitwendig kalkskelet. Op basis van waar ze voorkomen worden ze ook onderscheiden als benthische (zeebodem) of planktonische (zwevend in de waterkolom) foraminifera. Deze organismen zijn bekend door hun kalkskelet dat is opgebouwd uit calciet. Een foraminifeer kan uit één of meerdere kamertjes van calciet bestaan. Daarbinnen bevindt zich het celplasma, dat als dunne draden tussen de openingen door naar buiten kan treden om te voeden of bewegen. De uitstulpingen van het celplasma heten pseudopodiën.

Levend fossiel

Het uitwendig skelet zorgt ervoor dat dit organisme heel goed bewaard blijft als fossiel en hierdoor ook goed bestudeerd kan worden. Meestal zijn deze organismen microscopisch klein, maar ze kunnen tot maximaal enkele centimeters groot worden. Door hun snelle evolutie, en het feit dat ze veel als fossielen gevonden worden, worden deze organismen gezien als gidsfossielen en worden ze zelfs gebruikt voor biostratigrafische datering. Dit betekent dat deze fossielen gebruikt kunnen worden om de ouderdom van gesteenten te kunnen onthullen, of om te onderzoeken of er tussen gesteentelagen verschillen zijn.