Universiteit Leiden

"De Universiteit Leiden (opgericht in 1575) is een van Europa’s meest vooraanstaande internationale onderzoeksuniversiteiten."

"Die prominente positie geeft onze afgestudeerde studenten een voorsprong als ze solliciteren naar wetenschappelijke functies of betrekkingen buiten de academische wereld. De universiteit telt ongeveer 23 duizend studenten (uit 110 landen) en 5.500 medewerkers (inclusief het personeel van het Leids Universitair Medisch Centrum). De Universiteit Leiden doet onderzoek op het terrein van de alfa-, gamma- en bètawetenschappen en biedt 46 bacheloropleidingen en 72 (meest Engelstalige) masteropleidingen in deze domeinen."

Antibiotica Gezocht!

"Antibiotica Gezocht! is een initiatief van de medewerkers en studenten Moleculaire Biotechnologie van het Instituut Biologie van de Universiteit Leiden , onder leiding van prof. Gilles van Wezel en dr. Dennis Claessen, in samenwerking met de afdeling Medische Microbiologie van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam (dr. Willem van Wamel). Met dit project maken we de wereld van bacteriën toegankelijk en in het bijzonder besteden we aandacht aan antibiotica. Waar komen ze vandaan, hoe worden bacteriën resistent en wat kunnen we doen om in de toekomst de problemen met multiresistentie het hoofd te bieden?

In 2011 won het project Antibiotica Gezocht!  de Academische Jaarprijs. Deze prijs van 100.000 euro is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), VPRO en NRC. De prijs is bedoeld voor het team dat het beste topwetenschap kan vertalen naar het brede publiek. Uit de samenwerking tussen Micropia en team Antibiotica Gezocht! is de display 'Medicijnen uit de grond' ontworpen, die gefinancierd is uit de Academische Jaarprijs.

Het wetenschappelijk onderzoek van de Leidse groep Moleculaire Biotechnologie richt zich op de zogenaamde actinomyceten, prachtige schimmelachtige bacteriën die tezamen zo’n tweederde van alle ons bekende antibiotica produceren maar ook vele andere natuurstoffen die als medicijnen tegen onder meer kanker worden gebruikt. De associatie die veel mensen hebben bij bacteriën is veelal die van ziekte, bederf en gaatjes bij de tandarts, maar het overgrote deel van de bacteriën is ongevaarlijk en vaak ook betoverend mooi. Antibioticumresistente ziekteverwekkers als MRSA en Klebsiella zijn zoveel in het nieuws dat ze gemeengoed zijn geworden. Om bij te dragen aan de voorlichting en ook scholieren vertrouwd te maken met de wondere wereld van de microbiologie hebben we een lespakket ontworpen voor middelbare scholen waarmee scholieren uit grondmonsters actinomyceten kunnen isoleren en kunnen laten zien dat die antibiotica produceren. De doelstelling van Antibiotica Gezocht! loopt dus hand in hand met die van Micropia. Daarnaast hebben we een langlopende expositie in Museum Boerhaave in Leiden gehad met als thema antibioticumresistentie."