Life

In Micropia is de Hydrochip te zien. De chip meet welke voor het oog onzichtbare kiezelalgen in het water leven.

"Wetenschappers en waterbeheerders weten daardoor precies hoe het met het water gaat. Je kunt zeggen dat de chip in staat is om in één keer te meten hoe gezond het water is. De kiezelalgen zien er onder de microscoop prachtig uit; het zijn bijna levende ijskristallen. Planten en dieren die in het water leven hebben schoon water nodig. Als het water wordt gebruikt om kraanwater te maken, moet het ook schoon zijn. Dankzij deze chip kunnen we straks snel meten hoe schoon het water is en ook snel bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn als het water vervuild is.

Wetenschappers en waterschappers werken samen in een EU Life project om deze chip te maken: Onderzoeksinstituut TNO, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), watercyclusbedrijf Waternet en drinkwaterbedrijf Vitens."