DSM

"De rest van het leven speelt zich in de toekomst af. Dat is een goede reden om zorgvuldig met die toekomst om te gaan."

"Dat betekent zorgen voor het klimaat, een verantwoord gebruik van onze grondstoffen, in feite zorgen voor onze planeet en de mensen die er wonen. Vandaag maar ook voor volgende generaties. Nieuwe 'werelden' openen, nieuwe manieren van denken en doen, en bereidheid tot samenwerking om een duurzame samenleving te creëren. Micropia, een ongeëvenaard project, waarvan DSM uit volle overtuiging één van de mede-grondleggers is, biedt de inzichten om hiermee aan het werk te gaan.

Voor Koninklijke DSM is die wereld bekend terrein. Wetenschappers kruipen dicht op de kleinste organismen en vragen zich af hoe die een rol kunnen spelen bij het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken,  bijvoorbeeld rond voeding, grondstoffen en het klimaat. En die organismen worden op diverse terreinen ook al toegepast, ondermeer voor het maken van voedingsmiddelen, zoals kaas, yoghurt, bier en wijn, maar ook voor de productie van medicijnen of het reinigen van afvalwater. Er komen steeds nieuwere toepassingen, zoals het gebruik van micro-organismen voor de opwekking van energie en de productie van zogenaamde tweede-generatie biobrandstoffen uit afvalresten van planten.

Vanouds bestaat er vaak een kloof tussen wetenschap en publiek. Op het gebied van micro-organismen is dat niet anders, hoewel ze een wezenlijk onderdeel van de natuur vormen en op een innovatieve manier ingezet kunnen worden om grote vraagstukken aan te pakken. Denk aan de bijdrage aan de overgang van de huidige lineaire naar een circulaire economie, waarin afval als grondstof wordt gezien, om zo de druk op onze planeet te verlichten. Het is dan ook een goede zaak dat Micropia niet alleen de sluier optilt van die wondere wereld der micro-organismen, maar ook de schakel wil zijn tussen wetenschap en publiek, en daarom een breed educatief programma heeft opgezet. Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen niet alleen die fascinerende wereld ontdekken, maar krijgen ook zicht op eventuele carrièrekansen in de microbiologie – van wetenschappelijk speurwerk tot en met meer toepassingsgericht onderzoek.

Het belang van meer microbiologische kennis, het grote publiek kennis laten maken met deze wondere wereld en concreet onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden valt niet te overschatten. De beloftes van de microbiologie zijn groot, en wie Micropia bezocht heeft zal niet alleen onder de indruk zijn van dit grootse initiatief, maar zich ook realiseren dat we van de natuur nog veel kunnen leren."