CBS

"Het Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) Fungal Biodiversity Centre, gelegen in Utrecht, is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het beheert een wereldberoemde collectie van levende filamenteuze schimmels, gisten en bacteriƫn."

"Het instituut doet vooral taxonomisch en evolutiebiologisch onderzoek naar schimmels en richt zich daarbij ook op de functionele aspecten van de biologie en ecologie van schimmels. Het maakt hierbij steeds meer gebruik van moleculaire en genomicamethoden. Het instituut telt ongeveer 70 medewerkers, onder wie 20 wetenschappers. Op dit moment bestaat de collectie uit meer dan 80.000 verschillende soorten micro-organismen, wat neerkomt op een groot percentage van alle soorten uit het schimmelrijk die tot op heden gekweekt zijn. Het is het belangrijkste referentiecentrum voor mycologisch onderzoek als het gaat om de diversiteit van soorten. CBS is een expertisecentrum dat adviseert op het gebied van mycologische vraagstukken die wetenschappelijk, gezondheidsgerelateerd of industrieel van aard zijn. Het is daarom vanzelfsprekend dat CBS zich heeft aangesloten bij dit prachtige initiatief dat een groot publiek in staat stelt de microben die deel uitmaken van het dagelijks leven te ervaren en waarderen."

CBS