Werken bij Micropia

Micropia maakt het onzichtbare leven zichtbaar en maakt daarmee de wereld van microben voor een breed publiek toegankelijk. Het informeert over actuele kwesties en over het belang en de mogelijkheden van microben voor de mens en natuur. Micropia verbindt daarbij via haar museum, activiteiten en website, wetenschappers, politici, het bedrijfsleven, studenten, scholieren, journalisten, en geïnteresseerde individuen.