Missie en visie

Micropia is een onderdeel van ARTIS. ARTIS is een ontmoetingsplek waar we natuur op een vindingrijke manier dichtbij brengen en debat faciliteren over hoe de mens natuur waardeert, begrijpt en behandelt. Het verhaal van de levende natuur houdt niet op bij dieren, bomen en planten. Naast al deze zichtbare natuur is er een rijke wereld van onzichtbare organismen.

Missie 

Micropia maakt het onzichtbare zichtbaar en maakt daarmee de wereld van de microben voor een breed publiek toegankelijk. Het informeert over actuele kwesties en over het belang en de mogelijkheden van microben voor mens en natuur. Micropia verbindt daarbij via haar museum, activiteiten en website, wetenschappers, politici, het bedrijfsleven, studenten, scholieren, journalisten en geïnteresseerde individuen.

Visie

Micropia verbindt de wetenschap met haar verschillende stakeholders en enthousiasmeert en activeert een breed publiek vanaf jonge leeftijd voor microbiologie. Micropia versterkt zo de maatschappelijke positie van microbiologie; dit leidt tot meer studenten, meer samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden, een groter maatschappelijk draagvlak en meer innovatie. Micropia wil hiermee uitgroeien tot hét internationale platform voor microbiologie.

Doelstellingen

  1. Het algemene publiek introduceren tot en interesseren voor de microbiologie, met een nadruk op het belang en de mogelijkheden van microben voor mens en natuur.
  2. Het bieden van een platform waar wetenschappers, studenten, scholieren, politici, het bedrijfsleven, journalisten, beleggers en geïnteresseerde individuen verbonden worden.
  3. Het bieden van een locatie waar belanghebbenden van microbiologie samenkomen en een breed publiek op aansprekende wijze kunnen bereiken.
  4. Het stimuleren van studenten en scholieren om te kiezen voor een bèta (vervolg)studie en carrière en het aantrekken van binnen- en buitenlandse studenten naar Amsterdam/Nederland.